บ่อเกลือ สินเธาว์ จังหวัดน่าน

บ่อเกลือ สินเธาว์ จังหวัดน่าน

   อำเภอบ่อเกลือ ห่างจากตัวเมืองน่านไปประมาณ 80 กิโลเมตร ที่นี่เป็น แหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ เพราะมีบ่อน้ำเกลือสินเธาว์อยู่ถึง 9 บ่อด้วยกันค่ะ เป็นแหล่งเกลือสินเธาว์ขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญมาแต่โบราณ และยังเป็นแหล่งเกลือภูเขาที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกเท่านั้นอีกด้วยค่ะ

 เราสามารถมาชมบ่อเกลือสินเธาว์ วิธีการผลิตเกลือสินเธาว์แบบดั้งเดิม รวมถึงซื้อผลิตภัณฑ์จากบ่อเกลือ อย่างไข่ต้มน้ำเกลือ เกลือบริโภค เกลือสปาขัดผิว และดอกเกลือบำรุงผิว กลับไปเป็นของฝากได้ และในทุกๆ ปี ชาวบ้านจะมีการทำพิธีบวงสรวงเจ้าหลวงบ่อเรียกว่า พิธีแก้ม ซึ่งจะมีการเลี้ยงเจ้าหรือเลี้ยงผี เพื่อขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ปกป้องคุ้มครอง และให้เกลือแก่พวกเขาใช้ทำมาหากินมาตลอด

  • ที่อยู่ : อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
  • เปิดให้เข้าชม : การต้มเกลือมีให้ชมกันตลอดทั้งปี ยกเว้นช่วงเข้าพรรษา
  • โทร : ที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ 0-5477-8062
  • เว็บไซต์ : –

ที่มา : https://travel.trueid.net/detail/aqP4e528vNd

ผู้นำเสนอ

bebiw

Share

Written by:

538 Posts

View All Posts
Follow Me :