พาเที่ยว วัดศรีชมภูองค์ตื้อ  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

พาเที่ยว วัดศรีชมภูองค์ตื้อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

เลื่องลือพลังความศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐาน ณ ดินแดนหนองคาย
หนองคายดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์และพลังแห่งความศรัทธาของลุ่มแม่น้ำโขง “หลวงพ่อองค์ตื้อ” คือพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงมากและเป็นที่ขึ้นชื่อเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ จนได้รับขนานนามว่า “พระพุทธที่สร้างโดยเทวดา” เป็นที่เคารพเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะการขอพรเรื่องความร่ำรวย การค้าขายและการงานให้ประสบผลสำเร็จ เป็นเสมือนพรที่เหล่าเทพยดาประทานให้กับผู้ที่ตั้งมั่นกระทำแต่กรรมดี

พระพุทธรูปเก่าแก่ 400ปี

วัดศรีชมภูองค์ตื้อ สันนิษฐานจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2105 ในสมัยพระไชยเชษฐา เป็นกษัตริย์ผู้ครองนครเวียงจันทน์ หรือประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน วัดแห่งนี้แต่เดิมประชาชนเรียกว่า “วัดโกสีย์” เป็นวัดที่มีความเก่าแก่และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

การเดินทาง เริ่มจากท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาโดยประมาณ 1 ชั่วโมงกว่า ๆ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ และเลี้ยวเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 หนองสองห้อง – เชียงคาน และเลี้ยวเข้าซ้ายเข้าตามป้ายบอกทางหลวงชนบทหนองคาย 3135

ทางเข้าพระวิหารที่ประดิษฐาน หลวงพ่อองค์ตื้อ หนองคายสิ่งที่เลื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ก็คือ ครั้งในสมัยหล่อพระพุทธรูป “หลวงพ่อองค์ตื้อ” เพื่อนำมาประดิษฐานที่วัด ส่วนประกอบอื่นขององค์พระสามารถหล่อได้ตามปกติ แต่ปรากฏว่า ส่วนของพระเกศ หล่อแล้วยกเบ้าเททองแล้วพระไม่ติดมีรอยร้าว ทำให้ต้องนำเข้าเตาอีกครั้ง เพื่อเตรียมนำมาหล่อทองส่วนพระเกศใหม่อีกครั้ง ให้ได้องค์พระพุทธรูปที่สมบูรณ์มากที่สุด โดยยังไม่มีการเททองหรืออะไรทั้งสิ้น เนื่องจากช่วงเวลานั้นใกล้เวลาฉันเพลของพระสงฆ์ ชาวบ้านทั้งหมดจัดเตรียมภัตตาหารและพระสงฆ์ในพิธีก็ขึ้นไปฉันเพล ทำให้ในบริเวณพื้นที่ประกอบพิธีหล่อองค์พระพุทธรูป ปราศจากผู้คนโดยสิ้นเชิง

แต่ผลปรากฏว่าเกิดความน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก เนื่องจากเมื่อพระสงฆ์และชาวบ้านต่างกลับมาที่ เตาหล่อเบ้าองค์พระพุทธรูป ได้มีการหล่อเสร็จสิ้นและเททองเป็นที่เรียบร้อย พระเกศมีความสมบูรณ์ ไร้รอยแตกร้าว ประดุจหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้มีความสวยงดงามยิ่งนัก ชาวบ้านจึงต่างสันนิษฐานกันว่าเป็นเทพเทวดามาช่วยดลบันดาลในการก่อสร้างให้องค์หลวงพ่อองค์ตื้อ มีความเสร็จสมบูรณ์และงดงาม เนื่องจากมีชายแปลกหน้าวิ่งหายไปทางหนองน้ำและหายตัวไปอย่างลึกลับ ในปัจจุบันบริเวณที่ชายแปลกหน้าคนดังกล่าวหายตัวไป ถูเรียกว่า “หนองโลเล”

พระวิหารที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์ตื้อมีความสวยงาม มีความสูง และตั้งเด่นให้เห็นชัดเจนมาก

พระวิหารหลวงพ่อองค์ตื้อ หนองคาย“หลวงพ่อองค์ตื้อ” สร้างจากเนื้อทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างผสมผสานกับล้านนา มีความสูงถึง 4 เมตร และมีขนาดหน้าตักกว้าง 3 เมตร 29 เซนติเมตร

หลวงพ่อองค์ตื้อ หนองคายนอกจากราบไหว้สักการะหลวงพ่อองค์ตื้อแล้ว รอบ ๆ พระวิหารมีตักบาตรเหรียญ 108 องค์ พุทธศาสนิกชนสามารถทำบุญเพื่อสร้างเสริมความเป็นสิริมงคล

ตักบาตรเหรียญ 108 องค์ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ หนองคายมาทำบุญสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย คือ “การตีฆ้อง” เป็นความเชื่อให้ชื่อเลื่องลือขจรไปไกล บอกกล่าวถึงการทำทำบุญในครั้งนี้ เสมือนเป็นกุศโลบายทางธรรมอย่างหนึ่ง

ทำบุญไหว้พระหลวงพ่อองค์ตื้อ หนองคายหน้าวัดเนื่องจากมีหนองน้ำหรือคลองขนาดกว้างพอสมควร จึงเป็นสถานที่ให้พุทธศาสนิกชนสามารถทำบุญปล่อยสัตว์น้ำ และให้อาหารปลาได้ ลมเย็นแบะสดชื่นมาก หากนั่งบริเวณศาลาริมน้ำดังกล่าว

ศาลาท่าน้ำ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ หนองคายทำบุญอาหารปลา และปล่อยปลา สัตว์น้ำ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ หนองคายแมวน่ารัก ๆ มาต้อนรับ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ หนองคายมาจังหวัดหนองคาย แวะสักการะกราบไหว้ “ดินแดนหนองคาย จุดหมายหลวงพ่อองค์ตื้อ” เพื่อความเป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นในชีวิต จะขอพรเรื่องความร่ำรวย การค้าขาย การงานก็มีผลดีนักแล เนื่องจากที่นี่มีความศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความศรัทธา ความปรารถนาและสำเร็จย่อมเกิดผลจริงแก่ผู้ที่กระทำและสร้างกรรมดีอยู่เป็นนิจ

วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ตั้งอยู่ที่ บ้านน้ำโมง ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

Share