พาเที่ยววัดอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

พาเที่ยววัดอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วัดอรัญญิก เป็นอีกวัดโบราณ แต่ไม่ได้ปรากฏว่าสร้างเมื่อใด แต่จาก พระเจดีย์ทรงลังกา ที่ตั้งอยู่ภายในวัดนั้น ซึ่งเป็นพระเจดีย์ประธานเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัย เลยคาดว่าน่าจะสร้างในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไท) นั่นเองค่ะ โดยสร้างขึ้นมาก็เพื่ออุทิศถวายให้พระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสีค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมี พระเจดีย์ราย พระอุโบสถ และ พระพิมพ์วัดอรัญญิก พระพิมพ์อยู่ใต้ซากกองอิฐของบริเวณนี้ค่ะ โดยมีจำนวนมากมายหลายแบบด้วยกัน ทั้งเป็นแบบเนื้อดินเผา และแบบเนื้อชินเงินด้วย

วัดอรัญญิก
ที่อยู่ : 83/11-12 ถนนพญาเสือ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พิกัด : https://goo.gl/maps/uHVQVToFcGdpoB268

Share