พาเที่ยว หอนาฬิกาพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

พาเที่ยว หอนาฬิกาพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

หอนาฬิกาพิษณุโลก แลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งของเมืองพิษณุโลกที่มีอายุเก่าแก่กว่า 60 ปี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซึ่งเป็นศูนย์รวมของทั้งธุรกิจ ร้านค้า ร้านอาหาร และเส้นทางคมนาคมตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ใครก็ตามที่มีโอกาสได้มาเดินเล่น หาของกินในย่านนี้จะต้องได้เห็นหอนาฬิกาแห่งนี้ตั้งโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ของใจกลางเมืองอย่างแน่นอนค่ะ

หอนาฬิกาพิษณุโลก
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Share