หาดชมดาว  อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี

หาดชมดาว อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี

หนาวนี้…ที่หาดชมดาว | แก่งหินงาม ❤หาดชมดาว เป็นแนวหาดทรายทอดยาว และแก่งหินตระการตา ที่เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำโขง 🌵🌵แก่งหิน อันกว้างใหญ่และยาวมากหลายร้อยเมตร ซึ่งการเกิดของหินรูปพรรณสัณฐานประหลาด เช่นเดียว กับสามพันโบก ซึ่งในช่วงฤดูน้ำหลากแก่งหินเหล่านี้จะจมอยู่ใต้แม่น้ำโขงและด้วยแรงน้ำวนกัดเซาะ ทำให้แก่งหินกลายเป็นแอ่งเล็กใหญ่ จำนวนมาก เกิดเป็นประติมากรรมหินธรรมชาติรูปร่างแปลกตาชวนให้จินตนาการ หาดชมดาวมีลักษณะคล้ายกับสามพันโบกแต่ มีพื้นที่ กว้างกว่า รวมถึงมีริ้วลายหินและรูปทรงแปลกๆให้เห็นชมเยอะกว่า บางพื้นที่เป็นรูเว้าแหว่ง บางพื้นที่ก็ซ้อนกันเป็นชั้น บางพื้นที่เป็นดิน แห้งระแหง มีแอ่งน้ำน้อยใหญ่ บางแอ่งใหญ่บางแอ่งเล็ก มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันออกไป

ผู้นำเสนอ

อิหล่า

Share

Written by:

345 Posts

View All Posts
Follow Me :