พาเที่ยว วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร วัดดัง ของ นนทบุรี

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อยู่ใน ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นมา ปี พ.ศ. 2390 เพื่อถวายพระอัยกา พระอัยกี

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

พาเที่ยว วัดชมภูเวก วัดดัง จังหวัดนนทบุรี

วัดชมภูเวก หนึ่งใน วัดดัง ของ นนทบุรี เป็นวัดมอญที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น โดยมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและโดดเด่นเป็นอย่างมาก เก่าแก่กว่า 350 ปีมาแล้ว ศิลปะนี้จะผสมผสานระหว่าง ไทย มอญ จีน พม่า

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

พาเที่ยว วัดบัวขวัญ จังหวัดนนทบุรี

วัดบัวขวัญ ตั้งอยู่ใน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมา ตั้งแต่สมัยเป็นสำนักสงฆ์ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 แล้ว ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็กลายมาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

พาเที่ยว วัดปราสาท วัดเก่าแก่กว่า 400 ปี ชม โบสถ์มหาอุด ต้นตะเคียน ใหญ่ที่สุดในโทย จังหวัดนนทบุรี

วัดปราสาท นนทบุรี แห่งนี้ เป็นวัดเก่าแก่ ที่สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ซึ่งมีอายุกว่า 400 ปี เลยทีเดียว ภายในวัดมีความน่าสนใจหลายอย่างที่จะทำให้คนรักพระธรรม ศิลปวัฒนธรรมต้องหลงใหล ต

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

พาเที่ยว วัดชลอ วัดสวย บางกรวย จังหวัดนนทบุรี

วัดชลอ ตั้งอยู่ใน ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่ในสมัยอยุธยาตอนปลาย คาดว่าน่าจะสร้างขึ้นราวๆ ปี พ.ศ. 2275 หรือในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนั่นเองค่ะ วัดจะตั้งอยู่ริมคลองบาง

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

พาเที่ยว วัดกู้ พระนางเรือล่ม วัดดัง จังหวัดนนทบุรี

วัดกู้ เป็นวัดโบราณเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ในสมัยกรุงธนบุรี หรือ สมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั่นเองค่ะ หรือประมาณปี พ.ศ. 2295 โดยจะตั้งอยู่ที่ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

พาเที่ยว ชม พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีเก่า

พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของเมืองนนทบุรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ข้าวของเครื่องใช้ งานศิลปะต่างๆ นั่นเอง ความโดดเด่นของพิพิธภัณฑ์ก็คื

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

พาเที่ยว วัดบางจาก อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วัดบางจาก เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดนนทบุรี ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2365 วัดบางจาก เป็นวัดของชาวมอญในสมัยก่อน เพราะช่วงที่ชชาวมอญอพยพเข้ามาในประเทศไทย ก็ได้เข้ามาอาศัยอยู่ที่อ

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

พาเที่ยว วัดบางไผ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

วัดบางไผ่ บางบัวทอง เป็นวัดเก่าแก่สวยงามที่สร้างตั้งแต่ พ.ศ.2309 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ทำให้ภายในวัดมีพระพุทธรูปศิลปะสมัยกรุงสุโขทัย พระพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทอง และวัตถุสำคัญมากมาย ทั้ง พระแก้วมรกต

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

พาเที่ยว วัดสังฆทาน ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

“วัดสังฆทาน” สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มแวดล้อมไปด้วยสวนของราษฎร มีปูชนียวัตถุสำคัญ คือ พระประธานในอุโบสถแก้ว นามว่า “หลวงพ่อโต” สำหรับความเป็นมาของหลวงพ่อโตนั้น เนื่องจากวัดสัง

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share
Load More