พาเที่ยว “ทุ่งกุลาร้องไห้”(ปัจจุบันทุ่งกุลาสดใส)

ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นที่ราบขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 2,000,000 ไร่ มีอาณาบริเวณครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด คือ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และ จังหวัดมหาสารคาม พื้นที่ส

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

พาเที่ยว วัดบ้านสนามชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

วัดสนามชัย จังหวัดร้อยเอ็ด สถานที่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่น่าสนใจมากในจ.ร้อยเอ็ด “พระมหาเจดีย์ท่านท้าวมหาพรหม” ( ซึ่งเป็นวัดที่แม่ชีบวชอยู่ )ตัวแปลนได้ Inspiration มาจากปราสาทหินพิมา

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

พาเที่ยว วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) จังหวัดร้อยเอ็ด

เจดีย์หินทราย วัดป่ากุง หรือวัดประชาคมวนารามเจดีย์ขนาดใหญ่ ทำจากหินทรายธรรมชาติเป็นแห่งแรกในประเทศไทย นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนสถานที่สวยงาม และยิ่งใหญ่ โดยจำลองแบบ การก่อสร้างมาจากบุโรพุทโธ ประเท

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

พาเที่ยว น้ำตกถ้ำโสดา จังหวัดร้อยเอ็ด

แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกถ้ำโสดา จังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มบูรณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2540 โดย มีหลวงปู่กาล ปภากโล เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างและเป็นผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกถ้ำโสดา ซึ่งเป็น

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

พาเที่ยว พระมหาเจดีย์ชัยมงคล จังหวัดร้อยเอ็ด

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล จังหวัดร้อยเอ็ดพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตั้งอยู่บริเวณวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วรารามตำบลผาน้ำย้อยอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด มีลักษณะ เป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตรพิสดาร ใช้ศิลปกรรมร่

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share

วัดป่าโพธิ์ศรีโสภา

วัดป่าโพธิ์ศรีโสภา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ใน จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถมาสักการะบูชาปู่ภุชงค์นาคราชได้ครับ รดิศ พุ่มวิไล

อ่านต่อเพิ่มเติม

Share