พาเที่ยว น้ำตกชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

พาเที่ยว น้ำตกชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

น้ำตกชาติตระการ หรือ น้ำตกปากรอง ตั้งอยู่ใน อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ ซึ่งมีสภาพป่าเขาอุดมสมบูรณ์ มีธรรมชาติและพรรณไม้ที่หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์อีกด้วยค่ะ ในส่วนของ น้ำตกชาติตระการ นั้นเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นก็จะมีความสวยงามของธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไป บางชั้นก็จะมีสายน้ำไหลลงมาจากผาเตี้ยๆ เพียงขั้นเดียว บางชั้นก็จะมีน้ำไหลลดหลั่นลงมาเป็นขั้นบันได สวยงามมากๆ

น้ำตกชาติตระการ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ หมู่ 3 บ้านปากรอง ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

Share