สินค้าแนะนำ

พาเที่ยว ปราสาทนครวัดและอุโมงค์ลับ ในวัดพระแก้ว

พาเที่ยว ปราสาทนครวัดและอุโมงค์ลับ ในวัดพระแก้ว

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เราคนไทยทุกคนมักจะเรียกกันโดยทั่วไปว่า “วัดพระแก้ว” ซึ่งสร้างตั้งแต่ พ.ศ.๒๓๒๕ โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีพระราชดำริให้สร้างตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญ์ สมัยอยุธยา เชื่อได้ว่า คนไทยรู้จักวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วกันทุกคน ไม่ว่าจะรู้จักกันดีในฐานะของวัดหลวง ซึ่งตั้งอยู่มุมพระบรมมหาราชวังด้านทิศตะวันออก ในเขตพระราชฐานชั้นนอกของพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร หรือที่เราเรียกกันแบบลำลองจนติดปากกันว่า “พระแก้ว” หรือ “พระแก้วมรกต” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเรา หรือความวิจิตรงดงามของจิตรกรรมฝาผนังที่ยาวที่สุดในโลก ที่ระเบียงคดของวัดพระแก้ว หรือจะเป็นความงดงามของศิลปะไทยอันวิจิตร ของพระอุโบสถและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในบริเวณวัดพระแก้วก็ดี แต่จะมีกี่คนที่รู้ว่ามี “ปราสาทนครวัด” อยู่ในเขตวัดพระแก้วด้วย!

เนื่องด้วยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เมืองเสียมราฐ หรือ เสียมเรียบ เป็นเมืองขึ้นของสยาม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทราบว่าเมืองเสียมราฐมีปราสาทหินที่ใหญ่โตและสวยงามมาก พระองค์จึงมีพระราชดำริให้ขุนนางไปรื้อปราสาทนครวัดมาไว้ที่กรุงเทพฯ แต่พระสุวรรณพิศาล ขุนนางที่ปกครองเมืองเสียมราฐในขณะนั้นได้กราบบังคมทูลว่า ปราสาทนครวัดมีความใหญ่โตมาก และเกินกำลังที่จะรื้อลงมาไว้ที่กรุงเทพฯ ได้ พระองค์จึงทรงให้จำลองปราสาทนครวัดมาไว้ทางด้านทิศเหนือ ใกล้กับปราสาทพระเทพบิดร พระมณฑป และพระศรีรัตนเจดีย์ แต่การก่อสร้างยังไม่ทันแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้โปรดให้ดำเนินการก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จ และทันต่อการเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.๒๔๒๕ ซึ่งปราสาทนครวัดจำลองนี้ ยังคงอยู่ให้คนไทยได้เห็น และระลึกถึงจนทุกวันนี้ว่า ครั้งหนึ่ง เมืองเสียมราฐเคยเป็นดินแดนในปกครองของสยามมาก่อน

แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ามีอยู่ เกี่ยวกับปราสาทนครวัดจำลองในวัดพระแก้วนี้ คือ “อุโมงค์ใต้ปราสาทนครวัดจำลอง” ทางเข้าอุโมงค์อยู่ใต้ฐานของปราสาทนครวัดจำลองนี้เอง
ขนาดของอุโมงค์ไม่เล็กไม่ใหญ่ คนสามารถย่อตัวหรือคลานลอดอุโมงค์นี้ได้
มีหมอดูหลายท่าน ได้แนะนำให้ผู้ที่มีเคราะห์มาลอดอุโมงค์นี้ โดยเชื่อว่าการลอดอุโมงค์ใต้ปราสาทนครวัดจำลองนี้ ถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้หลุดพ้นจากเคราะห์ร้าย และแคล้วคลาดจากเรื่องไม่ดีทั้งปวง เคล็ดลับและข้อปฎิบัติในการลอดอุโมงค์เพื่อสะเดาะเคราะห์นี้ ก็คือ

ตั้งสมาธิให้ดี เลือกบทสวดมนต์ที่ชอบ เช่น บทอิติปิโสฯ, บทพระมหาจักรพรรดิ สวดในใจขณะลอดอุโมงค์
กลั้นหายใจระหว่างลอดอยู่ในอุโมงค์
อธิษฐานขอพรในสิ่งที่ปรารถนา
ลอดอุโมงค์ ๓ ครั้ง
หากไปไหว้พระที่วัดพระแก้วครั้งหน้า นอกจากเข้าไปกราบขอพรพระแก้วมรกตแล้ว อย่าลืมลองเดินไปชม และเดินลอดอุโมงค์ใต้ปราสาทนครวัดจำลอง ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกันดูนะคะ ขอให้ทุกคนสมความปรารถนาค่ะ

Share