พาเที่ยว วัดทิพยวารีวิหาร วัดกัมโล่วยี่ วัดจีน แขวงวังบูรพาภิรมย์ กรุงเทพฯ

พาเที่ยว วัดทิพยวารีวิหาร วัดกัมโล่วยี่ วัดจีน แขวงวังบูรพาภิรมย์ กรุงเทพฯ

วัดทิพยวารีวิหาร หรือ วัดกัมโล่วยี่ ตั้งอยู่ในเขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ โดยสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยกรุงธนบุรี เมื่อในปี พ.ศ. 2319 เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย และเป็นวัดในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกาย

พอมาถึงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ วัดก็ได้ถูกทิ้งร้างไว้ เพราะเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนั้น จนมาในปี พ.ศ. 2439 พระอาจารย์ไหซัน พระภิกษุจีนชาวมณฑลหูหนาน ได้มาจำพรรษาที่ วัดทิพยวารีวิหาร ท่านก็เลยบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ และเชิญชวนชาวบ้านในย่านตลาดมิ่งเมืองมาร่วมกันค่ะ

จนกระทั่งวัดกลับมาสวยงาม ในหลวงรัชกาลที่ 5 จึงได้มีพระราชทานสมณศักดิ์ให้ อาจารย์ไหซัน เป็นหลวงจีนธรรมรสจีนศาสน์ ปลัดซ้ายจีนนิกาย ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสค่ะ และพระราชทานนาม วัดกัมโล่วยี่ ให้ใหม่ว่า วัดทิพยวารีวิหาร ในปี พ.ศ. 2452 นั่นเอง

โดยเริ่มแรกนั้น วัดทิพยวารีวิหาร นั้น จะเรียกว่า วัดกัมโล่วยี่ ซึ่งมาจากคำว่า กัมโล่ว ที่แปลว่า น้ำทิพย์ กับคำว่า ยี่ ที่แปลว่า วัด พอรวมกันแล้วก็มีความหมายว่า วัดน้ำทิพย์ นั่นเองค่ะ สาเหตุที่ชื่อนี้ก็เพราะว่าภายในวัดนั้น จะมีบ่อน้ำมนต์โบราณที่ชาวบ้านเรียกกันว่า บ่อน้ำทิพย์ ซึ่งภายในบ่อนั้น จะเป็นตาน้ำที่ไม่เคยแห้งนั่นเอง และบ่อน้ำนี้ก็อยู่คู่กับวัดมาตั้งแต่การสร้างวัดแล้วค่ะ

ส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปจะนิยมไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ทั้ง หมออูโต๋ว เทพปรองดองหรือเทพแห่งความรัก เทพขุนพลเอี่ยยิ่ม องค์ซำกวง หรือเทพ 3 ตา พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หลวงจีนคณาณัติจีนพรต (เย็นบุญ) อดีตเจ้าอาวาส และ เทพมังกรเขียว หรือ แชเล่งเอี๊ย เทพารักษ์ผู้รักษาบ่อน้ำทิพย์ประจำ วัดทิพยวารีวิหาร นี้ค่ะ

เป็นอีก วัดจีน ที่ชาวไทยเชื้อสายจีน ต้องไปกราบสักการะขอพร รับความเฮงช่วง ตรุษจีน แบบนี้เลยค่ะ ไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็อย่าลืมเสริมบุญ เสริมความเฮงให้ตัวเองกันด้วยนะคะ เดินทางง่ายๆ มาที่ วัดทิพยวารีวิหาร แห่งนี้ กันได้เลยค่า

ข้อมูล วัดทิพยวารีวิหาร กรุงเทพฯ
ที่อยู่ : 119 ซอยทิพยวารี ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
พิกัด : https://goo.gl/maps/AxbThxp2YK7LmbwR9

Share