พาเที่ยว วัดบางจาก อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

พาเที่ยว วัดบางจาก อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วัดบางจาก เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดนนทบุรี ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2365 วัดบางจาก เป็นวัดของชาวมอญในสมัยก่อน เพราะช่วงที่ชชาวมอญอพยพเข้ามาในประเทศไทย ก็ได้เข้ามาอาศัยอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดนั่นเอง

ภายในวัดมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คือ สมเด็จพระพุทธมงคลชัย หรือ หลวงพ่อโต เป็นที่สักการะของชาวบ้าน และนักท่องเที่ยว โดยเราจะสามารถมองเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้แต่ไกล สวยงามค่ะ

วัดบางจาก วัดดัง นนทบุรี
ที่อยู่ : ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Share