สินค้าแนะนำ

วัดสุทัศน์

วัดสุทัศน์

วัดสุทัศน์ มีชื่อเต็มว่า วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก วัดประจำรัชกาลที่ 8 จุดสังเกตของวัดคือ ตั้งอยู่หน้าเสาชิงช้า ติดลานคนเมือง วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยรัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้น สิ้นรัชกาลเสียก่อน รัชกาลที่ 2 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างต่อ แต่ก็สิ้นรัชกาลก่อนสร้างเสร็จ มาเสร็จมบูรณ์ในรัชกาลที่ 3 ภายในวัดสุทัศน์ โดดเด่นไปด้วยพระอุโบสถ ที่จัดว่ายาวที่สุดในประเทศไทย มีภายจิตรกรรมฝาผนัง โดยฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ 3 ด้านในประดิษฐานพระประธาน คือ พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างจากโลหะ สูง 4 วา 18 นิ้ว ส่วนพระประธานอีก 2 องค์ คือ พระศรีศากยมุนี ประดิษฐานในพระวิหารหลวง และ พระพุทธเสรฏฐมุนี ประดิษฐานในศาลาการเปรียญ ประชาชนนิยมเข้าไปกราบไหว้พระประธานทั้ง 3 องค์ และเดินชมความสวยงามของวัด เมื่อไหว้พระเสร็จแล้ว อย่าลืมแวะไปถ่ายรูปเสาชิงช้า บริเวณด้านหน้าวัดกันด้วยนะ

📍  ที่อยู่ : 146 ถนนบำรุงเมือง แขวงวัดราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพฯ, 10200
🕰  เวลาทำการ : เปิดทุกวัน เวลา 08.30 – 18.00 น.
📞   เบอร์โทรศัพท์ : 063-654-6829
🔗   Facebook : วัดสุทัศนเทพวราราม

ที่มา : https://www.checkinchill.com/content/ที่เที่ยวกรุงเทพ/

ผู้นำเสนอ

bebiw

Share

Written by:

538 Posts

View All Posts
Follow Me :