สมาคมกีฬากรีฑาแห่ง ประเทศไทย

สมาคมกีฬากรีฑาแห่ง ประเทศไทย

สมาคมกีฬากรีฑาแห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดส่งทีมวิ่งผลัด 4×100 ม.ชาย เดินทางไปแข่งขันเพื่อ Qualify ณ เมืองอินซอน ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อ ให้ได้สิทธิ์ ไปแข่งขันกรีฑา World Athletics Championships 2022ณ Oragon, USA.การแข่งขัน Qualify 2 ครั้ง ครั้งแรก วันที่ 3 มิถุนายน 2565 บ่ายครั้งที่ 2 วันที่ 4 มิถุนายน 2565 เช้ากำหนดการเดินทาง30 พ.ค.65 BKK>INC KE 652 00.40.>08.054 ม.ย.65 INC >BKKKE 051 19.50>23.20 รายชื่อทีมกรีฑา..1.พล.ต.ต.สุรพงษ์ อาริยะมงคล ผจก.ทีม2.พล.ต.ต.ศุภวณัฎฐ์ อาริยะมงคล ผู้ฝึกสอน3.นายวิทยา ปัทมรางกูล Physio-นวด4.นายภูรีพล บุญสอน5.ส.ต.ท.ศิริพล พรรณแพ6.นายสรอรรถ ดาบบัง7.ส.ต.ท.ชยุตม์ คงประสิทธิ์8.จ.ท.บัณฑิต ช่วงไชยการแข่งขันครั้งนี้ มีความสำคัญยิ่ง นับเป็นก้าวแรกๆ ก้าวสู่กีฬาโอลิมปิก 2024 ณ นครปารีส..

ผู้นำเสนอ

อิหล่า

Share

Written by:

345 Posts

View All Posts
Follow Me :