สินค้าแนะนำ

อนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพฯหารือกกท.สนับสนุนทรัพย์สินทางปัญญา นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

อนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพฯหารือกกท.สนับสนุนทรัพย์สินทางปัญญา นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

อนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพฯหารือกกท.สนับสนุนทรัพย์สินทางปัญญา นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย อนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา นำโดย พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภา และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา, นายปริเขต สืบสหการ นายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะอนุกรรมาธิการ พร้อมด้วย นางสาวกนิษฐา กังสวนิช รองอธิบดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา, นายวิโรจน์ จงกลวานิชสุข ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา, นายภเชศ จารุมนต์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ ได้เข้าพบ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยสาระสำคัญของการร่วมหารือในครั้งนี้เพื่อเป็นการนำเสนอร่างความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อต่อยอดในด้านอุตสาหกรรมกีฬา ซึ่งทางคณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬาในวุฒิสภาร่วมสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งสองได้มีการร่วมมือที่จะทำให้เกิดการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาด้านการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าทางด้านอุตสาหกรรมกีฬาและลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในด้านทรัพย์สินทางปัญญาในด้านการกีฬาของประเทศ โดยในการหารือครั้งนี้มีแนวทางสำคัญที่จะร่วมกันลงนามความร่วมมือของหน่วยงานทั้งสองเพื่อนำไปสู่ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ สร้างผู้ประกอบการต้นแบบโดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านอุตสาหกรรมกีฬาที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ทรัพย์สินทางปัญญามาสู่การพัฒนาทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการต่อยอดทั้งด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบที่จะมีการลงนามความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและกรมทรัพย์สินทางปัญญาในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นี้

ผู้นำเสนอ

อิหล่า

Share

Written by:

345 Posts

View All Posts
Follow Me :