สินค้าแนะนำ

เมืองพัทยา ร่วมกับสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันยิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศ แห่งเอเชีย 2022

เมืองพัทยา ร่วมกับสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันยิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศ แห่งเอเชีย 2022

วันที่  7  มิถุนายน  2565  เวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุม  251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา  เรือตรีปราโมทย์ ทับทิมปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร. ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา นายสุรัตน์  เทพฉายโต ผู้อำนวยการสำนักการท่องเที่ยวและกีฬา นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยว นายประดิษฐ์ ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี ดร. กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย น.อ.วัลลภ  ชื่นเจริญสุข เลขาธิการสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย  นางรุ่งกานต์  แสงทองสกุลเลิศ กรรมการบริหารสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย นำเสนอรายละเอียดการจัดการแข่งขันฯ

ด้วยเมืองพัทยา ร่วมกับสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันยิมนาสติกลีลารุ่นเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย  รายการ “18 ” Junior & 13 t Senior Rhythmic Gymnastics Asian Championships” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 26  มิถุนายน  2565 ณ อาคารกรีทาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา

พร้อมกันนี้ สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ได้จัดแข่งขันรายการออมสินยิมนาสติกแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 42 ในระหว่างวันที่  11 – 14 มิถุนายน  2565 ณ อาคารกรีทาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา

เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักกีฬายิมนาสติกจากทั่วประเทศไทยและทวีปเอเชียได้มีโอกาสแสดงความสามารถ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะตนเอง และเกิดรายได้หมุนเวียนในเมืองพัทยา ส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในการเป็นเมืองกีฬา (Sports City) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism)

ผู้นำเสนอ

อิหล่า

Share

Written by:

345 Posts

View All Posts
Follow Me :