วัดพระธาตุสวี จ.ชุมพร

วัดพระธาตุสวี จ.ชุมพร

หากทริปนี้ไม่ได้เข้าวัดก็เหมือนขาดอะไรไปสักอย่าง “วัดพระธาตุสวี” ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็น 1 ใน 4 จตุธรรมธาตุของภาคใต้ ภายในวัดประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอย่างพระบรมธาตุลักษณะเจดีย์ทรงระฆัง ประดับด้วยซุ้มรูปช้างที่โผล่มาให้เห็นเพียงแค่ ศรีษะและขาหน้าด้านละ 3 ซุ้ม สันนิษฐานกันว่าตัวพระธาตุที่อายุมากกว่า 700 ปี ถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ทางวัดได้ทำงานบูรณะปฏิสังขารอย่างสม่ำเสมอ จึงยังคงความสวยงามไว้ได้อย่างสมบูรณ์

ที่มา : https://www.traveloka.com/th-th/explore/destination/chumphon-beautiful-place-to-travel/51497

ผู้นำเสนอ

kimmy

Share

Written by:

371 Posts

View All Posts
Follow Me :