กกท. จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการระหว่างมื้อสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทย

กกท. จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการระหว่างมื้อสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทย

ดร.ก้องศักด ยอดมณี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการระหว่างมื้อสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทย” (ก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกซ้อม) โดยมี นายรามณรงค์ เสวกวิหารี นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย, นางสาวพรรณนภา หาญสุจินต์ นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย, นางสาวพรพรรณ เกิดปราชญ์ นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย และคณะผู้บริหาร กกท. ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า กกท. และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักกีฬา เพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬา และการแข่งขันในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยในปัจจุบันวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้นักกีฬามีขีดความสามารถในการฝึกซ้อมและแข่งขันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านโภชนาการการกีฬา (Sport Nutrition) เป็นโปรแกรมอาหารผ่านการรับรองโดยนักโภชนาการ พร้อมทั้งให้ความรู้ในการดูแลด้านโภชนาการการกีฬาแก่นักกีฬา และผู้ฝึกสอน เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาได้รับการดูแลด้านโภชนาการที่ถูกต้อง เหมาะสมกับรูปร่าง สภาพร่างกาย และชนิดกีฬาที่เล่น ซึ่งโภชนาการการกีฬานั้นจะมีความแตกต่างจากโภชนาการปกติทั่วไป เนื่องจากออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักกีฬาสามารถนำพลังงานที่ได้จากการรับประทานไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถช่วยป้องกันความเหนื่อยล้าในช่วงต้น และการบาดเจ็บที่สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขัน รวมทั้งช่วยให้มีสมาธิมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการระหว่างมื้อสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทย (ก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกซ้อม) เป็นโครงการหนึ่งที่นำวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาโภชนาการการกีฬาเข้ามาใช้ในการดูแลนักกีฬา โดยนักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านสามารถเข้ารับอาหารระหว่างมื้อได้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 – 3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องรับรองนักกีฬา ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. และเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานร่วมกันในโครงการครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (สาขาโภชนาการ) ให้กับนักกีฬาทีมชาติไทย ในการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และเป็นจุดเริ่มต้นของการนำโภชนาการกีฬามาใช้อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตต่อไป

Share