สินค้าแนะนำ

ชมแสงสีเสียงและพระอาทิตย์ลอดซุ้มประตูปราสาทสด๊กก๊อกธม

ชมแสงสีเสียงและพระอาทิตย์ลอดซุ้มประตูปราสาทสด๊กก๊อกธม

21-22 มีนาคม ชมแสงสีเสียงและพระอาทิตย์ลอดซุ้มประตูปราสาทสด๊กก๊อกธม

วันที่ 22 มีนาคม จังหวัดสระแก้วขอเชิญชมจะเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ลอดซุ้มประตูปราสาทสด๊กก๊อกธม โดยวันที่ 21-22 มีนาคม 2564 จะมีการแสดงแสงสีเสียงภายในอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม

มีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากหมู่บ้านนวัตวิถีชุมชนในพื้นที่อำเภอโคกสูง การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้(กันตรึม) กิจกรรมตลาดวัฒนธรรมกิจกรรม การประกวดขบวนแห่ภายใต้หัวข้อ”วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นย้อนรอยประวัติศาสตร์ปราสาทสด๊กก๊อกธม” จำนวน 6 ขบวน ประกอบด้วย กระบวนแห่จาก 4 ตำบล ในพื้นที่อำเภอโคกสูง และ 2 ขบวนจากอำเภออรัญประเทศ และอำเภอตาพระยา

#สด๊กก๊อกธม#สระแก้ว 

Share