รัฐบาลเห็นพ้อง “กรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา” เสนอตั้ง “สถาบันมวยไทยแห่งชาติ” ยกระดับเป็นที่ยอมรับสากล หนุนซอฟต์พาวเวอร์ประเทศ มอบ “กกท.” ตั้งคณะทำงานศึกษารูปแบบที่เหมาะสม

รัฐบาลเห็นพ้อง “กรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา” เสนอตั้ง “สถาบันมวยไทยแห่งชาติ” ยกระดับเป็นที่ยอมรับสากล หนุนซอฟต์พาวเวอร์ประเทศ มอบ “กกท.” ตั้งคณะทำงานศึกษารูปแบบที่เหมาะสม

วันที่ 21 กันยายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่ รัฐบาล ได้มีนโยบายผลักดันกิจกรรมซอฟต์พาวเวอร์ ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งได้รวมกีฬาที่เป็นอัตลักษณ์ไทยอย่าง “มวยไทย” ด้วยนั้น ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการในส่วนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มวยไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยมูลค่าที่สูงขึ้นได้ตามเป้าหมาย

ล่าสุด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้หารือร่วมกับ กระทรวงการคลัง มหาดไทย สาธารณสุข แรงงาน นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย และหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาข้อเสนอของ คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เกี่ยวกับแนวทาการจัดตั้ง “สถาบันมวยไทยแห่งชาติ” โดยที่ประชุมได้เห็นด้วยกับข้อเสนอของ คณะกรรมาธิการการกีฬาฯ และได้มอบหมายให้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ดำเนินการพิจารณาบทบาทหน้าที่ รวมทั้งศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตั้ง สถาบันมวยไทยแห่งชาติ ทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอให้คณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาโครงสร้างรูปแบบการจัดตั้งสถาบันมวยแห่งชาติที่เหมาะสมต่อไป

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ คณะกรรมาธิการการกีฬาฯ ได้เสนอรายงานการพิจารณาการศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดตั้ง สถาบันมวยแห่งชาติ มายังรัฐบาล โดยเห็นว่าสถาบันแห่งนี้จะเป็นกลไกการส่งเสริมการพัฒนามวยไทยให้เป็นที่ยอมรับเป็นกีฬาระดับสากล โดยสถาบันมวยแห่งชาติจะอยู่ในการกำกับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเป็นหน่วยงานที่ประสานกับความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ  พิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน หรือข้อจำกัดทางกฎเกณฑ์หรือข้อกฎหมายในปัจจุบัน เพื่อเสนอการปรับปรุงแก้ไข หลังได้รับรายงานการศึกษากรรมาธิการการกีฬาฯ แล้ว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ได้มีข้อสั่งการให้ กกท. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานของคณะกรรมาธิการการกีฬาฯ ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง แล้วจัดทำผลสรุปเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) ซึ่งเมื่อวันที่ 20 ก.ย. ที่ผ่านมา ครม. ได้รับทราบผลการพิจารณาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เห็นสอดคล้องกับคณะกรรมาธิการการกีฬาฯ แล้ว และให้ดำเนินการตามที่ได้เสนอมาต่อไป

“ปัจจุบัน มวยไทย เป็นศิลปะการต่อสู้ที่เป็นที่สนใจและได้รับความนิยมในระดับโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มีชาวต่างชาติจำนวนมากที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อมาเรียนมวยไทย นับเป็นกีฬาที่ส่งผลเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ได้มาก รัฐบาลจึงผลักดันผ่านกลไกต่าง ๆ อย่างจริงจังเพื่อให้มวยไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีอิทธิพลครองใจคนทั่วโลกเช่นเดียวกับกีฬาการต่อสู้ของชาติอื่น ได้รับการบรรจุในการแข่งขันกีฬาระดับเอเชี่ยนเกมส์-โอลิมปิก จากปัจจุบันที่แข่งขันในระดับซีเกมส์และการแข่งขันอาชีพในประเทศเป็นหลัก” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

Share