สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จมณฑลนครราชสีมา  พ.ศ. 2454

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จมณฑลนครราชสีมา พ.ศ. 2454

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จมณฑลนครราชสีมา ในสมัยรัชกาลที่ 6 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเสด็จมณฑลนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2454

ประตูรั้วที่พักเทศา ที่จัดเป็นที่ประทับ เข้าใจว่าอยู่ใกล้ที่ว่าการเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมา ซึ่งแต่ก่อนอยู่ทางทิศเหนือของวัดสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

Share