สินค้าแนะนำ

อวชท. สสท. และวิทยุเครือข่ายศอ.บต. เข้าพบ เลขาศอ.บต.

อวชท. สสท. และวิทยุเครือข่ายศอ.บต. เข้าพบ เลขาศอ.บต.

นายประสาน สินลิขิตกุล ที่ปรึกษาองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยThailand Radio Network Organization, และประธานสมาพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนไทย นำคณะวิทยุเครือข่ายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าพบ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในวาระเข้ารับตำแหน่ง และปรึกษาหารือเรื่องงานสื่อสารของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

Share