สินค้าแนะนำ

💙อิ่มบุญอิ่มใจ💙โครงการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็ดพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

💙อิ่มบุญอิ่มใจ💙
โครงการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็ดพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ระหว่างวันที่ 11-23 ตุลาคม2565 ณ.วัดพระนางสร้าง ตำบล เทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

สจ.ต้อม พร้อม

สจ.ต้อม (วิวัฒน์) จินดาพล

Share