นางฉลอม สงล่า นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทได้มาประชุม โครงการเชื่อมโยง เครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวภาคกลาง 29 พย.65 ณ.โรงแรมคลาสสิคคาสิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางฉลอม สงล่า นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทได้มาประชุม โครงการเชื่อมโยง เครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวภาคกลาง 29 พย.65 ณ.โรงแรมคลาสสิคคาสิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Share