พาเที่ยว วัดสันติวนาราม วัดสวย อุดรธานี กับ อุโบสถดอกบัวกลางน้ำ หนึ่งเดียวในไทย

พาเที่ยว วัดสันติวนาราม วัดสวย อุดรธานี กับ อุโบสถดอกบัวกลางน้ำ หนึ่งเดียวในไทย

วัดสันติวนาราม หรือ วัดป่าดงไร่ เป็นอีกหนึ่งวัดสวยและเป็นวัดเดียวในไทยที่มี พระอุโบสถดอกบัว กลางน้ำ ที่สวยงามค่ะ ด้านหน้ามี พญานาค 2 ตัว และมีสะพานทางเดินทอดยาวไปได้ถึงตัวอุโบสถเลยค่ะ โดยวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ ตําบลบ้านเชียง อําเภอหนองหาน พระอุโบสถนั้นจะเป็นทรงดอกบัว 24 กลีบ ภายในมีภาพ​วาดที่สวยงามบนผนังดอกบัวซึ่งเป็นรูปภาพเกี่ยวกับ​พุทธ​ประวัติที่สวยงามค่ะ

วัดสันติวนาราม วัดสวย อุดรธานี กับ อุโบสถดอกบัวกลางน้ำ หนึ่งเดียวในไทย
ที่อยู่ : หมู่ 11 ตําบลบ้านเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
พิกัด : https://goo.gl/maps/gsPyPw5vBNwvRnrh9

Share