พาเที่ยวเมืองบาดาล(วัดใต้น้ำ) จ.กาญจนบุรี

พาเที่ยวเมืองบาดาล(วัดใต้น้ำ) จ.กาญจนบุรี

เมืองบาดาล(วัดใต้น้ำ) หรือ วัดวังก์วิเวการาม(เก่า) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี แต่เดิมสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2496 ซึ่ง ณ ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งในประเทศไทย ที่แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ของความอัศจรรย์ จนถูกขนานนามให้เป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ของประเทศไทย

ประวัติความเป็นมาของเมืองบาดาล(วัดใต้น้ำ)
เมืองบาดาล(วัดใต้น้ำ) ถูกสร้างขึ้นด้วยพลังความเลื่อมใสศรัทธาของชาวกะเหรี่ยง และชาวมอญ ที่มีต่อหลวงพ่ออุตตมะ โดยที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า สามประสบ คือ บริเวณเนินที่มีแม่น้ำสามสายมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำบิคลี่ ซองกาเลีย และรันตี มารวมกันเป็นแม่น้ำแควน้อย ต่อมาในปี 2527 มีการก่อสร้าง เขื่อนเขาแหลม หรือ เขื่อนวชิราลงกรณ์ ทำให้น้ำเข้าท่วมตัวอำเภอสังขละบุรีเก่า รวมทั้งวัดวังก์วิเวการามด้วย “หลวงพ่ออุตตมะ” จึงได้ย้ายวัดมาอยู่บนเนินเขา ส่วนวัดเดิมได้จมอยู่ใต้น้ำมาเป็นเวลากว่า 20 ปี

  การเดินทางจาก จ.กรุงเทพมหานคร ไปยัง จ.กาญจนบุรี โดย มีระยะทาง 123 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกวิธีการเดินทางได้หลายวิธี ดังนี้

      - รถไฟ การเดินทางจาก จ.กรุงเทพมหานคร ไปยัง จ.กาญจนบุรี ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง ต้องไปขึ้นรถไฟที่สถานีธนบุรี ซึ่งอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลศิริราช แถวตลาดศาลาน้ำร้อน (เส้นทางที่รถไฟสายนี้วิ่งผ่านคือ ธนบุรี - ศาลายา - นครปฐม - หนองปลาดุก - ท่าเรือ - กาญจนบุรี - สะพานแควใหญ่ - วังเย็น - บ้านเก่า - ท่ากิเลน - ถ้ำกระแซ - วังโพธิ์ - เกาะมหามงคล - น้ำตก) โดยมีเวลาให้บริการ 2 ขบวน คือ เวลา 07.45 น.และ เวลา 13.55 น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1960, หรือเว็บไซต์ https://www.thairailwayticket.com/)

    - รถโดยสารประจำทาง การเดินทางจาก จ.กรุงเทพมหานคร (สถานีขนส่งหมอชิต2) ไปยัง จ.กาญจนบุรี รถโดยสารจะออกทุกชั่วโมง ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง ค่าโดยสารราคา 120 บาท โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00-19.00 น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1490, 0-2936-2852 หรือเว็บไซต์ http://www.busticket.in.th สถานีเดินรถกาญจนบุรี โทร. 034-511387)

การเดินทางจาก จ.กรุงเทพมหานคร (สถานีขนส่งสายใต้ใหม่) ไปยัง จ.กาญจนบุรี รถโดยสารจะออกทุก 20 นาที ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง ค่าโดยสารราคา 120 บาท โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00-19.00 น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1490, 0-2894-2634 หรือเว็บไซต์ http://www.busticket.in.th สถานีเดินรถกาญจนบุรี โทร. 034-512855)

    - รถตู้สาธารณะ การเดินทางจาก จ.กรุงเทพมหานคร ไปยัง จ.กาญจนบุรี ใช้เวลาในการเดินทางเพียง 2 ชั่วโมง โดยใช้เส้นทาง กรุงเทพฯ - พุทธมณฑล - นครปฐม - กาญจนบุรี ซึ่งมีจุดให้บริการทั่วกรุงเทพฯ ราคา 120 บาท เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05.30-20.00 น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ท่าอนุสาวรีย์ชัยฯ ตรงวิคตอรี่พลาซ่า ซอยข้างโชว์รูมรถซูซูกิ โทร. 08-2243-7387, ท่าปิ่นเกล้า โทร. 08-4414-7979, ท่าสายใต้ใหม่ โทร. 08-5297-2772, ท่ากาญจนบุรี โทร. 08-4414-5885)

    - รถยนต์ส่วนตัว จาก จ.กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางไป จ.กาญจนบุรี ได้หลายเส้นทาง แต่เส้นทางที่ใกล้ที่สุด คือ จากกรุงเทพมหานครเข้าสู่ถนนบรมราชชนนี ผ่านพุทธมณฑล มุ่งสู่ จ.นครปฐม ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 จากนั้นเปลี่ยนเส้นทางไปทางราชบุรี - บ้านโป่ง ขับตรงต่อไปตามทางหลวงหมายเลข 4 จนเห็นป้ายกาญจนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 323) พอเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 323 แล้ว ก็ถือว่าเป็นเส้นหลักถนนแสงชูโต ที่วิ่งเข้าตัวจังหวัดกาญจนบุรี รวมเป็นระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตร

วัดสมเด็จ (เก่า)

    เมื่อนั่งเรือถัดมาอีกไม่ไกลก็จะพบกับที่ประดิษฐานของ วัดสมเด็จ (เก่า) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ตรงข้ามเมืองบาดาล สร้างโดยพระครู วิมลกาญจนคุณ เจ้าคณะตำบลหนองลู เป็นวัดที่ไม่ได้จมน้ำ แต่ถูกทิ้งร้างเมื่อตอนสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์ (เขื่อนเขาแหลม) อุโบสถของวัดสมเด็จมีพระประธานสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ และรอบตัวโบสถ์มีต้นไทรใหญ่ปกคลุมอยู่โดยรอบ ดูแล้วมีมนต์ขลังเป็นอย่างยิ่ง

วัดศรีสุวรรณ

    วัดศรีสุวรรณ วัดที่เป็นดั่งตัวแทนของชาวกะเหรี่ยง มีชื่อพ้อง กันกับพระศรีสุวรรณคีรี ซึ่งเป็นชื่อตำแหน่งเจ้าเมืองสังขละบุรี โดยตัววัดตั้งอยู่ บริเวณปลายแม่น้ำรันตี และเนื่องจากบริเวณที่ตั้งของวัดศรีสุวรรณ(เก่า)นั้น ค่อนข้างเป็นที่ต่ำกว่าที่วัดวังก์วิเวการาม(เก่า) จึงทำให้บริเวณนี้มีน้ำท่วมตลอดปี น้ำจึงท่วมสูงจนแทบจะมิดทั้งตัวโบสถ์ นักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมชม ด้านในได้ ชมได้เพียงจากด้านนอกเท่านั้น

    ไม่เสียค่าเข้าชม แต่มีค่าใช้จ่ายในการเช่าเรือ เพื่อไปชมเมืองบาดาล(วัดใต้น้ำ)
    *ค่าเช่าเรือ มีราคาประมาณ 600 บาท ใช้เวลาไป - กลับ 45 นาที โดยนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อขอเช่าเรือได้ที่บริเวณสะพานมอญ

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้สามารถเข้าชมได้ทุกฤดูกาล แต่ช่วงที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากที่สุด คือ เดือนมีนาคม – พฤษภาคม เนื่องจากนักท่องเที่ยวสามารถเดินลงไปชมซากปรักหักพังที่จุดวัดวังก์วิเวการาม(เก่า)ได้ หากนักท่องเที่ยวต้องการเก็บภาพบรรยากาศ เวลา 6.00 น. (พระอาทิตย์ขึ้น), เวลา 18.00 น. (พระอาทิตย์ตก) สามารถ ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทาง ได้ที่เว็บไซต์ พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้ในการท่องเที่ยวเมืองบาดาล(วัดใต้น้ำ)
การเที่ยวชมวัดใต้น้ำ ควรเที่ยวในช่วงเช้า และช่วงเย็น เพราะหากเป็นช่วงสายมากๆอากาศค่อนข้างร้อน
ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม เป็นช่วงน้ำลดสามารถนั่งเรือไปจอดใกล้โบสถ์แล้วเดินไปชมข้างในได้
บริเวณสะพานมอญ มีบริการเช่าเรือ เพื่อเดินทางไปชมเมืองบาดาล ราคาอยู่ที่ 600 บาท ใช้เวลาไป – กลับ ประมาณ 45 นาที
นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม เมืองบาดาล(วัดใต้น้ำ) สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

ตั้งอยู่ที่ : หมู่ที่ 2 บ้านวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

Share