สินค้าแนะนำ

ต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดยโสธร

ต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดยโสธร

ต้นกระบาก
กระบาก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Anisoptera costata ชื่ออื่น ๆ กระบาก ตะบาก (ลำปาง), กระบากขาว (ชลบุรี, ชุมพร, ระนอง), กระบากโคก (ตรัง), กระบากช่อ กระบากด้าง กระบากดำ (ชุมพร), กระบากแดง (ชุมพร, ระนอง), ชอวาตาผ่อ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), บาก (ชุมพร), ประดิก (เขมร-สุรินทร์), พนอง (จันทบุรี, ตราด), หมีดังว่า (กะเหรี่ยง-ลำปาง)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลักษณะทั่วไปเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 30-40 เมตร ลำต้นเปลาตรง เรือนยอดเป็นพุ่มกลม เปลือกในสีเหลืองอ่อนเรียง ซ้อนกันเป็นชั้น ๆ

ใบและผลกระบาก

ใบ : ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปขอบขนาน หลังใบมีขนสีเหลือง ปลายใบทู่ถึงแหลม โคนใบมน ท้องใบมีขน

ดอกกระบาก

ดอก : ดอกสีขาวปนเหลืองอ่อน ขนาดเล็ก ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ผลเป็นผลแห้งทรงกลม ผิวเรียบ มีปีกยาว 2 ปีก พบขึ้นตามป่าชื้น ป่าดิบและป่าเบญจพรรณทั่วไปดอกเล็กสีขาวอมเหลืองออกเป็นช่อ

ผลกระบาก

ผล : ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร ขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ด

การใช้ประโยชน์
เนื้อไม้ทำไม้แบบก่อสร้าง และลังใส่ของ ชันใช้ผสมนํ้ามันทาไม้ ทำนํ้ามันชักเงา

ผู้นำเสนอ

หมี ปาฏิหารย์

Share

Written by: