สินค้าแนะนำ

พาเที่ยวเขมราฐ วัดบุ่งขี้เหล็ก อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

พาเที่ยวเขมราฐ วัดบุ่งขี้เหล็ก อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

ที่เที่ยวเขมราฐที่แรกคือ วัดเก่าแก่ของอำเภอเมืองเขมราฐที่ตั้งอยู่ที่ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่มาก และเคยได้รับเกียรติบัตรรางวัลวัดที่มีความสะอาดมากตามโครงการ “อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน” เมื่อเราขับรถเข้าไปถึงแล้ว เราจะเห็นมหาเจดีย์สีทองสง่างามรูปทรงคล้ายจรวด มีความสูง 7 ชั้น และใช้เวลาสร้างเพียง 1 ปี 4 เดือน ชั้นบนยอดมหาเจดีย์เป็นประดิษฐานมณฑปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภายในมหาเจดีย์เราสามารถเดินเข้าไปกราบไหว้สักการะบูชา

ผู้นำเสนอ

อิหล่า

Share

Written by:

345 Posts

View All Posts
Follow Me :