พาเที่ยว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง สุพรรณบุรี

พาเที่ยว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง สุพรรณบุรี

 หนึ่งในเมืองแห่งประวัติศาสตร์อันงดงาม ก็ต้องยกให้กับ เมืองอู่ทอง ของ สุพรรณบุรี เลยค่ะ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนาน ก็ต้องมีสิ่งของโบราณวัตถุมากมายหลงเหลืออยู่ โดยถูกจัดเก็บรักษาเอาไว้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง สถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะไปเยือนในวันนี้กันนั่นเองค่ะ

 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะ ตั้งอยู่ใน ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดตั้งขึ้นมาก็เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับเก็บรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุ ที่ได้จาก เมืองโบราณอู่ทอง นั่นเองค่ะ 


 ซึ่งมีความเชื่อกันว่า ดินแดนแห่งนี้ มีความสัมพันธ์กับดินแดนสุวรรณภูมิ ที่เป็นศูนย์กลางการค้าของโลกยุคโบราณ เมื่อประมาณ 2,500 ปีที่แล้วนี่เอง และยังเป็นจุดที่เริ่มมีการนำพระพุทธศาสนา เข้ามาประดิษฐานเป็นแห่งแรกในประเทศไทยอีกด้วยค่ะ

ประวัติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง
การก่อตั้ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง นั้น เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2446 ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ครั้งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้มีการตรวจราชการเมืองสุพรรณบุรี และเสด็จสำรวจเมืองโบราณอู่ทอง จากนั้นก็ทรงนิพนธ์เล่าเรื่องเมืองอู่ทองในรายงานเสด็จตรวจราชการเมืองสุพรรณบุรี รวมถึงทรงนิพนธ์หนังสือเรื่องนิทานโบราณคดีขึ้นมา

 จากนั้นก็ได้มีการสำรวจทำแผนผังเมืองโบราณอู่ทอง และในปี พ.ศ. 2502 กรมศิลปากรก็ได้จัดสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง นี้ขึ้นมาเป็นอาคารชั่วคราว เพื่อไว้เก็บรักษาโบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีที่เมืองโบราณอู่ทองค่ะ จนมาในปี พ.ศ.2508-2509 กรมศิลปากร ก็ได้จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองขึ้นแบบถาวร และเปิดเป็น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2509

ไฮไลท์ ของ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง
ภายในของ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จะแบ่งอาคารจัดแสดงออกเป็น 3 อาคารหลักๆ ด้วยกัน คือ อาคาร 1 นั้น จะจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับเมืองโบราณอู่ทองและวัฒนธรรมทวารวดี มีทั้ง ห้องจัดแสดงบรรพชนคนอู่ทอง ห้องจัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นสำคัญๆ เช่น แผ่นดินเผาภาพพระภิกษุอุ้มบาตร จารึกแผ่นทองแดง เหรียญกษาปณ์โรมัน เงินตราโบราณ พระพุทธรูปสำริด เครื่องประดับทองคำ ลูกปัดแบบต่างๆ เป็นต้น

 อาคารที่ 2 ก็จะจัดแสดงในส่วนของ นิทรรศการถาวรเกี่ยวกับดินแดนสุวรรณภูมิ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองโบราณอู่ทอง เส้นทางการค้าทางทะเล และ เมืองโบราณอู่ทองในฐานะศูนย์กลางของศาสนาพุทธ มาถึง อาคาร 3 เรือนลาวโซ่ง จะเป็นการจำลองรูปแบบของบ้านโบราณ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวไทยทรงดำ หรือลาวโซ่ง ชาติพันธุ์สำคัญที่อยู่ในเขตอำเภออู่ทอง อำเภอเมือง อำเภอสองพี่น้อง และอำเภอบางปะม้า จังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ค่ะ

การเดินทาง ไปยัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง
สามารถเดินทางมาโดยใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 แล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข 357 จะอยู่ก่อนถึงตัวเมืองสุพรรณ จากนั้นตรงไป 10 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนมาลัยแมน ตรงไปอีกประมาณ 21 กิโลเมตร แล้วเข้าสู่อำเภออู่ทอง แล้วเลี้ยวซ้าย จะเจอพิพิธภัณฑ์อยู่ทางฝั่งขวาค่ะ

ข้อมูล พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง สุพรรณบุรี
ที่อยู่ : 1707 ถนนมาลัยแมน ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
พิกัด : https://goo.gl/maps/LzTLXKwNjuyRfocb8

Share