ขอบคุณ ตัวจริงท่องเที่ยวไทย ทุกท่านที่ส่งกำลังใจให้ผมเดินต่อ

ขอบคุณ ตัวจริงท่องเที่ยวไทย ทุกท่านที่ส่งกำลังใจให้ผมเดินต่อ

ขอบคุณ ”#ตัวจริงท่องเที่ยวไทย” ทุกท่านที่เป็นแรงผลักดันให้ผมได้เข้าไปทำงานในบทบาทประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นสมัยที่ 2 วาระปี 2566 – 2568

“มากกว่าชัยชนะการเลือกตั้ง คือ ชัยชนะของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่เหล่าผู้นำท่องเที่ยวไทยได้มาร่วมคิดต่างอย่างสร้างสรรค์ นี่คือพลังขับเคลื่อนไทยให้เป็นหนึ่ง”

#สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ผู้นำเสนอ

นำเสนอโดย lemon

Share

Written by: