พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี จังหวัดภูเก็ต

พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี จังหวัดภูเก็ต

ข้อมูลสถานที่

วัดพระใหญ่ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคาคีรี ตั้งอยู่บนยอดเขานาคเกิด ตำบลกะรน. พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นมีความกว้าง : 25.45 เมตร ความสูง: 45 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยหินอ่อนสีขาวหยกพม่าน้ำหนักของหินอ่อนหยกสีขาวจะอยู่ที่ประมาณ 135 ตันต่อ 2,500 ตารางเมตร คุณยังสามารถซื้อกระเบื้องแบ่งหรือหินอ่อนและลงลายมือชื่อของคุณให้เป็นที่จารึกตลอดไปภายในพระใหญ่ ชื่อ “พระพุทธมิ่งมงคลเอกนารี” ได้รับในภายหลังและการแต่งตั้งให้เป็นพระพุทธรูปที่เป็นสมบัติของเมืองภูเก็ตโดยสมเด็จพระญาณสังวร, พระสังฆราชศาลฎีกาแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมปี 2008 นี้ได้รับการยอมรับด้วยความเคารพโดย นายสุพร วานิชกุล ประธาน ของ บริษัท ในการสร้างพระพุทธรูป ภูเก็ตพระใหญ่มีสิ่งที่ดีที่สุดคือ มุมมอง 360 องศาทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ต สามารถมองเห็นเที่ยวชมเมืองภูเก็ต, หาดกะตะหาดกะรน, อ่าวฉลอง พระใหญ่ภูเก็ตสามารถเดินทางไปได้อย่างง่ายดายโดยถนน 6 กิโลเมตร จากภถนนเจ้าฟ้าตะวันตก และเพียง 2 กิโลเมตรจากวงเวียนห้าแยกฉลอง

ลักษณะเด่น

พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่เห็นได้รอบเกาะภูเก็ต

ประวัติ

คนภูเก็ตนิยมเรียกว่าวัดพระใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ตตั้งตระหง่านบนยอดเขานาคเกิด วัดแห่งนี้เกิดขึ้นโดยวัดกิตติสังฆาราม (วัดกะตะ) ได้ดำเนินตามโครงการส่งเสริมให้วัดช่วยงานด้านป่าไม้ เนื้อที่ 42 ไร่ จึงเป็นสถานที่เหมาะสมแก่การประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 25.45 เมตร สูง 45 เมตร หันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 19 องศา บนยอดเขานาคเกิด ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ไว้เป็นที่เคารพบูชาของชาวภูเก็ตและผู้มีจิตศรัทธา

ผู้นำเสนอ

นำเสนอโดย lemon

Share

Written by: