พาเที่ยว “บ้านบางโรง” ชุมชนท่องเที่ยวมากเสน่ห์ ชวนให้มาสัมผัสที่ภูเก็ต

พาเที่ยว “บ้านบางโรง” ชุมชนท่องเที่ยวมากเสน่ห์ ชวนให้มาสัมผัสที่ภูเก็ต

ชาวบ้านบางโรงมีวิถีชีวิตผูกพันกับการทำประมง

“ภูเก็ต” ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งอันดามัน” นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เมื่อคิดจะมาเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ต อันดับแรกที่นึกถึงก็คงหนีไม่พ้นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามของท้องทะเล ชายหาด และเกาะต่างๆ ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ตามด้วยเมืองแห่งอาหารการกิน รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าจังหวัดภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่แหล่งท่องเที่ยวที่กล่าวมาเพียงเท่านั้น เพราะภูเก็ตยังมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ชวนให้ไปเที่ยวไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภูเก็ตอย่างแท้จริง

เส้นทางเดินชมป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์

สำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต เผยว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ คิดมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ก็จะมาเที่ยวเกาะ เที่ยวทะเล แต่ที่จริงแล้วภูเก็ตยังมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม แบบไม่ได้จัดแต่งขึ้นมา เป็นวีถีชีวิตของชาวบ้านที่ทำกันเป็นปกติให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชม อย่างที่ชุมชนบ้านบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ที่ยังมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ชาวบ้านยังทำสวนยางกรีดยาง ออกเรือทำประมงใช้ชีวิตตามประจำวัน มีการเลี้ยงแพะ ทำสวนผสม มีวิถีชีวิตจริงของชาวบ้านแบบเดิมๆ ให้ได้เห็นให้ได้มาสัมผัสกัน

“เรื่องการท่องเที่ยวชุมชน ทางททท. เรามีการจัดทำเป็นเอกสารชื่อว่า เหวนภูเก็ต 7 ชุมชนท่องเที่ยว เหวน ภาษาถิ่นภูเก็ต แปลว่า เที่ยวแบบเรื่อยๆ ค่อยๆ ไป ไม่เร่งรีบ เราจัดทำขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้ว่าที่จังหวัดภูเก็ตยังมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่น่าสนใจอีกเยอะ ให้นักท่องเที่ยวรู้จักแหล่งท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น และภูเก็ตสามารถมาเที่ยวได้ทั้งปี” กนกกิตติกา เผยเพิ่มเติม

“บ้านบางโรง” เป็นชุมชนเก่าแก่ชุมชนหนึ่งบนเกาะภูเก็ต ชุมชนแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองที่มีชื่อว่าเมืองถลางบางโรงในอดีตเกือบ 200 กว่าปี ชาวบ้านบางโรงที่นี่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพทำประมงพื้นบ้าน ทำสวน และรับจ้างทั่วไป แต่ด้วยความที่บ้านบางโรงตั้งอยู่ระหว่างภูเขาและทะเล ทำให้บ้านบางโรงมีทรัพยากรทั้งภูเขา และทะเลที่หลากหลาย มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ จึงทำให้บ้านบางโรงเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความเป็นธรรมชาติอันบริสุทธ์เดินทางมาเที่ยวกัน

โดยได้มีการจัดตั้งกลุ่ม “ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางโรง” ขึ้นมา เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในชุมชนแห่งนี้ ซึ่งด้วยเสน่ห์และศักยภาพของชุมชนรวมถึงการบริหารจัดการที่ดี ทำให้ชุมชนแห่งนี้ได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นจากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือรางวัล “กินรี” ประจำปี 2553 จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ประธานกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางโรง บอกเล่าให้ฟังว่าการมาท่องเที่ยวที่ชุมชนบ้านบางโรงแห่งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้แบบวันเดย์ทริป หรือจะมาเที่ยวแบบค้างคืนกับชาวบ้านก็ได้ เพราะมีโฮมสเตย์ให้บริการ โดยชาวบ้านมีกิจกรรมให้ร่วมทำมากมาย พาเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน พร้อมกับพาเที่ยวสัมผัสธรรมชาติอันงดงามที่มีอยู่ในชุมชน หรือจะแวะมาเที่ยวแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ได้ ซึ่งสามารถจัดให้ได้ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว แต่ขอให้มีการติดต่อมาก่อนล่วงหน้าจะเป็นการดี

ชุมชนบ้านบางโรงมีกิจกรรมหลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมเลือกทำมากมายอย่างเพลิดเพลิน ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมศึกษาชมประวัติศาสตร์ของชุมชน ที่ถึงแม้ปัจจุบันนี้จะมีแค่ป้ายศิลาจารึกให้เห็นเท่านั้น แต่ชาวบ้านก็จะเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟัง และพาไปชมร่องรอยประวัติศาสตร์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่

มีกิจกรรมพาไปเรียนรู้ป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ที่ชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์ไว้ มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติให้ได้เดินเที่ยวชมกันอย่างเพลิดเพลิน ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ ได้ชมลิงแสมที่มาอาศัยป่าชายเลนนี้เป็นบ้าน หรือจะร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน อย่างโกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ และต้นแสม

ชวนไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านบางโรง ไปดูการเลี้ยงปลาในกระชังของชาวบ้าน ไปดูชาวบ้านให้อาหารปลาที่เลี้ยงอยู่ในกระชัง ซึ่งปลาที่ชาวบ้านเลี้ยงมีปลากะพงขาว ปลากะพงแดง และปลาเก๋า ล้วนแต่เป็นปลาเศรษฐกิจ 3 ชนิดหลักๆ ที่ชาวบ้านเลี้ยงและทำรายได้เป็นอย่างดี

แล้วยังมีกิจกรรมพายเรือแคนูศึกษาระบบนิเวศคลองบางโรง ชมความงามของป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ดูวิถีชีวิตชาวบ้านที่มีความผูกพันกับป่าชายเลน ได้เข้าไปชื่นชมป่าชายเลนอย่างใกล้ชิด ไปดูปูแสมที่เกาะอยู่ตามต้นไม้ และถ้าเกิดน้ำลงก็จะได้เห็นปูก้ามดาบ และปลาตีนที่อาศัยอยู่ตามป่าชายเลน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การชมสวนผลไม้นานาชนิด มีทั้งสวนสับปะรด ซึ่งจะมีการทำสับปะรดลอยแก้วอร่อยชื่นใจให้ได้ชิมกันด้วย มีสวนลำไย ลองกอง มังคุด และผลไม้ท้องถิ่นอื่นๆ อีกมากมาย มีพาไปเที่ยวชมฟาร์มแพะ เป็นฟาร์มแพะนมที่ถูกเลี้ยงอย่างสะอาดและถูกสุขลักษณะ มีผลิตภัณฑ์ให้ได้ลิ้มรสและเลือกซื้อหาสินค้ามากมาย อาทิ นมแพะ โยเกิร์ตนมแพะ สบู่ เป็นต้น

ถ้าใครอยากเที่ยวชมธรรมชาติอันงดงาม มีน้ำตกบางแปให้ได้ไปชื่นชมกัน เป็นน้ำขนาดเล็กที่มีน้ำใสไหลเย็นชุ่มฉ่ำตลอดปี ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น บริเวณตัวน้ำตกมีโขดหินค่อนข้างมาก มีธารน้ำ เป็นแอ่งน้ำสามารถลงเล่นน้ำ

ใกล้กับบริเวณทางเดินไปสู่ตัวน้ำตกบางแปยังมีสถานอนุบาลชะนี หรือ “โครงการคืนชะนีสู่ป่า” เป็นโครงการเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของชะนีที่ถูกจับมาเลี้ยง และเมื่อชะนีมีความพร้อมก็จะคืนชะนีสู่ป่าต่อไป ซึ่งมาที่นี่จะได้ศึกษาและเรียนรู้พฤติกรรมของชะนี และชื่นชมความน่ารักของชะนีกันอย่างใกล้ชิด

และนี่ก็คือกิจกรรมต่างๆ ที่ชาวบ้านจัดทำขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งหากใครมีโอกาสเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต ก็อยากให้ลองแวะมาเที่ยวที่ “ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางโรง” กัน ชาวบ้านชุมชนบ้านบางโรงยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนด้วยมิตรไมตรี

ชุมชนบ้านบางโรง” ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Share