“เอนก” ประธานTFOPTA ชูนโยบายลดต้นทุนแก่ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์

“เอนก” ประธานTFOPTA ชูนโยบายลดต้นทุนแก่ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์

“เอนก” ประธานTFOPTA ชูนโยบายลดต้นทุนแก่ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ประชุมวิสามัญประจำปี 2565 จังหวัดตรัง เป็นเจ้าภาพ ได้รับความร่วมมือจาก คุณชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายกิตติ พรศิวะกิจ ประธานอนุกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและCEO Tripwarp Corporation, นายการ เธียรนุกุล ประธานเจ้าหน้าทีบริหารบริษัท วาวา เซอร์วิส แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด, นายองอาจ ปัญญาชาติ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, คุณศิริญา เทพเจริญ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซฟทีทราเวล จำกัด Movenpick เขาใหญ่, คุณพิชญาภา พิทักษ์ธรรม ตำแหน่ง Legal Consultant และนายสรรเพ็ชญ ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยงานนี้มี นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการท่องเที่ยวไทย ปี 2566 และ นายกิตติ พรศิวะกิจ ประธานอนุกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและCEO Tripwarp Corporation แนะนำ แพลตฟอร์ม MyWawa ยกระดับอุตสากรรท่องเที่ยวสู่ยุคดิจิตอล และภาคความร่วมมือ 3 สภา (สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,ประธานสภาอุตสาหกรรม,สภาเกษตกรแห่งชาต) กับ TFOPTAประชุมวิสามัญประจำปี 2565 วันที่14 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ / กิจกรรมภาคความร่วมกับองค์กรต่างๆ 1.1 โครงการส่งเสริมการขาย Amazin New Chapters (บัสทัวร์ทั่วไทย 5 ภาค) 1.2 โครงการ NESTEC Cross Border Tourism 1.3 โครงการชีพจรลง South…เมืองรองต้องไปใต้ และ ชีพจรลง South…วันธรรดาน่าเที่ยวใต้ วาระที่ 2 รับรองรายงานประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2565 ณ จังหวัดชัยนาท วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 3.1 แถลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย 3.2 แนะนำสมาชิกใหม่ 1. สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ คุณพันชนะ วัฒนเสถียร 1. สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการสระแก้ว คุณรุ่งนภา ไท้เชียง 3. สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณณัฐรวรรธ ศักดา วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณษ 4.1 แถลงนโยบายบริหาร ปี 2566 4.2 แต่งตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อน 5 ภาค วาระที่ 5 แจ้งความพร้อมการประชุมครั้งต่อไป 5.1 งานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ณ จังหวัดปราจีนบุรี วารที่ 6 เรื่องอื่น ๆ “สืบสาน ต่อยอด ช่วยเหลือและแบ่งปัน” ในงานนี้ ว่าที่ร้อยตรี เอนก นุรักษ์ ประธานสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ได้ชูนโยบายลดต้นทุนแก่ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ โดยทำ MOU ระหว่าง สกต.ร้อยเอ็ด, TFOPTA, สมาคมที่พักบูติกภูเก็ต, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตรัง, สมาคมการการท่องเที่ยวและโรงแรงตรัง สักขีพยาน สทท.+ธกส.+สภาเกษตรกรแห่งชาติ

ผู้นำเสนอ

อิหล่า

Share

Written by:

345 Posts

View All Posts
Follow Me :