“น้ำตกผาดอกเสี้ยว (น้ำตกรักจัง)”

“น้ำตกผาดอกเสี้ยว (น้ำตกรักจัง)”

น้ำตกผาดอกเสี้ยว” หรือ “น้ำตกรักจัง” น้ำตกที่แจ้งเกิดในฉากภาพยนตร์เรื่องรักจัง จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ณ บ้านแม่กลางหลวง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ใช้ระยะทางเดินเท้าประมาณ 3 กิโลเมตร และต้องจ้างไกด์ท้องถิ่นพานำทางราคากลุ่มละ 200 บาท ไม่เกิน 10 คนต่อกลุ่ม น้ำตกกลางป่าน้ำเย็นสบายยสวยมาก เส้นทางบางช่วงได้ปรับปรุงใหม่ให้เดินได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ที่มา : น้ำตกผาดอกเสี้ยว (น้ำตกรักจัง) อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (gplace.com)

ผู้นำเสนอ

bebiw

Share

Written by:

538 Posts

View All Posts
Follow Me :