ประตูท่าแพ

ประตูท่าแพ

ซิกเนเจอร์ของเมืองเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องแวะ ประตูท่าแพ เป็นประตูเมืองที่มีบานประตู ได้รับการอนุรักษ์โดยเทศบาลนครเชียงใหม่และกรมศิลปากร รู้จักในฐานะสถานที่กิจกรรมของชุมชน มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ชื่อเดิมว่า ประตูเชียงเรือก เป็นหนึ่งในห้าประตูเมืองชั้นในของเวียงเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก สร้างขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพญามังราย ถือเป็นจุดที่ต้องแวะเช็คอิน ถ่ายรูปท่ามกลางฝูงนกพิราบ ให้อาหารนก พักผ่อนหย่อนใจ เรียกได้ว่า ใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปที่นี่ จนกลายเป็นแลนมาร์คของเมืองเชียงใหม่

📍  พิกัด ประตูท่าแพ : ถนนท่าแพ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, 50200

ที่มา : https://www.checkinchill.com/content/ที่เที่ยว-เชียงใหม่/

ผู้นำเสนอ

bebiw

Share

Written by:

538 Posts

View All Posts
Follow Me :