พาเที่ยว ปางช้างแม่สา เชียงใหม่

พาเที่ยว ปางช้างแม่สา เชียงใหม่

  ปางช้างแม่สา เป็นหมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทย นักท่องเที่ยวสามารถไปสัมผัสความน่ารักของช้างผ่านกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการนั่งช้าง การฝึกช้าง การอาบน้ำให้ช้าง การแสดงวาดภาพของช้าง รวมถึงการลองใช้ชีวิตแบบควาญช้าง สัมผัสช้างอย่างใกล้ชิดค่ะ      นอกจากนี้ปางช้างแม่สายังเป็นสถานที่พัฒนาการสืบพันธุ์ของช้าง และดูแลครอบครัวช้าง ทั้งช้างเด็กไปจนถึงช้างชราอีกด้วย
AppleMark

ปางช้างแม่สา ที่เที่ยวเชียงใหม่ 2020
ที่อยู่ : อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
พิกัด : https://goo.gl/maps/Jg3Nv6ohCTkHaww68

Share