สินค้าแนะนำ

พาเที่ยว วัดศรีสุนทร วัดสวย ภูเก็ต

พาเที่ยว วัดศรีสุนทร วัดสวย ภูเก็ต

  วัดศรีสุนทร แห่งนี้ ตั้งอยู่ในตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง ค่ะ เป็นวัดที่โดดเด่นด้วย พระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่ กว่า 95 ฟุต ซึ่งแสดงถึง พระพุทธเจ้าเมื่อตอนปรินิพพาน เป็นที่สักการะบูชาของชาวภูเก็ต อีกทั้งที่วัดแห่งนี้ ยังเป็นวัดเก่าแก่โบราณ สร้างขึ้นเมื่อกว่าร้อยปีมาแล้ว คือตั้งแต่ในปี พ.ศ.2335 เลยทีเดียวค่ะ 

วัดศรีสุนทร วัดสวย ภูเก็ต สักการะพระนอน ขนาดใหญ่แห่งเมืองถลาง

วัดศรีสุนทร ภูเก็ต
ที่อยู่ : 20/4 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
พิกัด : https://goo.gl/maps/P552kJKVyWuRbXoe6

Share