พาเที่ยวอ่างกา ดอยอินทนนท์ เที่ยวเชียงใหม่

พาเที่ยวอ่างกา ดอยอินทนนท์ เที่ยวเชียงใหม่

อ่างกา หรือ เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา ตั้งอยู่บนยอดของ ดอยอินทนนท์ ค่ะ ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็น ป่าโบราณ ซึ่งเป็นต้นน้ำเหนือสุดของประเทศไทย ภายในป่าจะถูกปกคลุมด้วยเมฆตลอดเวลา เลยทำให้อากาศค่อนข้างจะชื้น และเต็มไปด้วยละอองน้ำทำให้ต้นไม้ในป่าดิบเขานี้จะมีมอสและเฟิร์นขึ้นเต็มต้นจนเหมือนหลุดเข้าไปในป่าดึกดำบรรพ์ทีเดียว

อ่างกา ดอยอินทนนท์
ที่อยู่ : เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา หมู่ 7 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Share