สินค้าแนะนำ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีภารกิจหลัก คือ ส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าและความส้าคัญ รวมถึงแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นสถานที่สร้างชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมากว่า 30 ปี  โดยการจัดแสดงพันธุ์สัตว์นํ้าที่หลากหลาย สวยงาม และหาดูยาก

ภายในแบ่งเป็น 5 โซน  คือ

โซน 1 อควาเรียม จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด น้ำเค็ม และอื่นๆ มากกว่า 130 สายพันธุ์ รวม 1,500 ชนิด แบ่งเป็น 11 โชน ได้แก่

 • โมเดลปลาจำลอง จัดแสดงปลาขนาดใหญ่และปลาหายากสายพันธุ์ต่างๆ
 • แอ่งน้ำลอง/สัตว์พืชทะเล สัมผัสสัตว์ทะเลตัวเป็นๆอย่างใกล้ชิด
 • น้ำจืดและป่าดิบชื้น  พบสัตว์น้ำจืดหายากหลายสายพันธุ์ และปลาน้ำจืดแปลกๆจากทั่วโลก
 • นางเงือก/เมืองบาดาล เยี่ยมชมถ้ำนางเงือกและโยลโฉมสาวงามใต้ทะเลจากวรรณคดี
 • น้ำกร่อยและป่าชายเลน เรียนรู้ชีวิตสัตว์น้ำกร่อยและรู้จักป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์
 • ปลาสวยงาม ชื่นชมความสวยงามตระการตาของปลาทะเลหลายสายพันธุ์
 • ปะการังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สังเกตุชีวิตอันน่าพิศวงของปะการังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
 • ปลาเศรษฐกิจ รู้จักปลาเศรษฐกิจที่มีคุณค่าต่อประเทศไทย
 • สัตว์ใต้ทะเลลึก/สัตว์น้ำลึก ตื่นเต้นกับสิ่งมีชีวิตลึกลับจากดินแดนที่แสงอาทิตย์ส่องไม่ถึง
 • อุโมงค์ใต้ทะเล ลอดใต้ท้องทะเลขนาดใหญ่ เรียนรู้ชีวิตปลาที่มีขนาดใหญ่หลายชนิด
 • ตู้ปลาขนาดยักษ์ 12 เหลี่ยม ตื่นตาตื่นใจกับปลาหมอฝูงใหญ่
 • นิทรรศการ ‘Whales of the World’ รู้จักวาฬก่อนใคร !! 

โซน 2 เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ชมวิวทะเลแหลมพันวา สภาพแวดล้อมธรรมชาิต รวมทั้งสัตว์และพืชทะเลตามแนวชายฝั่ง

โซน 3 โรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สถานที่ดูแลและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ รวมไปถึงสถานพยาบาล และที่พักของสัตว์น้ำต่างๆ ก่อนที่จะเข้าโชว์ในอควาเรียม

โซน 4 บ่อเลี้ยงเต่าทะเลฝั่งอันดามัน พบกับเต่าทะเลพ่อแม่พันธุ์ และเต่าทะเลแรกเกิด ที่มาพักฟื้นก่อนกลับคืนสู่ธรรมชาติ

โซน 5 เรือจักทอง เรือสำรวจทะเลลึกที่มีความลับให้ร่วมค้นหามากมาย สามารถจุคนได้ถึง 100 คน

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • อุโมงค์ใต้ทะเล
 • เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
 • นิทรรศการ Whales of the World
 • เขี้ยวของวาฬนาร์วาล 

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที 51 หมู่ 8 ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076 – 391 126
โทรสาร : 076 – 391 406 / 076 – 391 051
เว็บไซต์ : http://phuketaquarium.org
อีเมล : phuket.aquarium@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น (ปิดจำหน่ายบัตร เวลา 16.00 น.)

โชว์ให้อาหารสัตว์น้ำ เวลา 11.00-11.30 น.

ค่าเข้าชม

คนไทย

 • ผู้ใหญ่ 50 บาท
 • เด็ก 20 บาท (ความสูงไม่เกิน 108 ซม.)

ชาวต่างชาติ

 • ผู้ใหญ่ 180 บาท
 • เด็ก 100 บาท

เข้าชมฟรี

 • เด็กเล็ก ส่วนสูงไม่เกิน 108 ซม.
 • ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป แสดงบัตรประชาชน

การเดินทาง

 • สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต ตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมพันวา และปลายสุดของถนนศักดิเดช

จากตัวเมืองภูเก็ตใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที

 • สามารถเดินทางโดยรถประจำทาง “สองแถว” สาย Makham Bay & Aquarium อ่าวมะขาม 

รับจองล่วงหน้า

หากต้องการเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ สามารถกรอกแบบฟอร์ม การขอเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ

ได้ที่ http://phuketaquarium.org

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

รถเข็นวีลแชร์

ลิฟท์สำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ร้านขายของที่ระลึก
 • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • ลานจอดรถ

ที่มา : https://www.museumthailand.com/th/museum/Phuket-Aquarium

ผู้นำเสนอ

kimmy

Share

Written by:

371 Posts

View All Posts
Follow Me :