พาเที่ยว ศาลหลักเมือง ประจวบคีรีขันธ์

พาเที่ยว ศาลหลักเมือง ประจวบคีรีขันธ์

 ศาลหลักเมือง ประจวบคีรีขันธ์ เป็นศาลหลักเมืองที่ความสวยงามอย่างมากแห่งหนึ่งของไทยเลยค่ะ เพราะสร้างในรูปแบบของศิลปะลพบุรี องค์หลักเมือง มีการแกะสลักลวดลายประณีตอย่างสวยงาม สร้างขึ้นมาในสมัย ร.ต.อำนวย ไทยานนท์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ค่ะ ซึ่ง องค์หลักเมือง หรือ "จตุโชค" นั้น จะมีลักษณะพิเศษคือ มีสี่เศียร สี่พักตร์ แกะสลักลายไทย ศิลปะแบบศรีวิชัยทั้งองค์ บอกเลยว่างดงามหาชมได้ยากจริงๆ ค่ะ

ศาลหลักเมือง ประจวบคีรีขันธ์ หลักชัยคู่เมือง ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในไทย
ที่อยู่ : ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พิกัด : https://goo.gl/maps/uHGx3NNeC1fSwMTY8

Share