สินค้าแนะนำ

ไร่พลิศา หัวหิน

ไร่พลิศา หัวหิน

smartcapture

ทำฟาร์มออแกนิก อยู่ที่ไบรอนเบย์ ออสเตรเลีย น่าจะเป็นฟาร์มออแกนิกแห่งเดียวที่มีคนไทยเป็นเจ้าของ เมื่อ 5 ปีที่แล้วกลับมาเมืองไทยไปเที่ยวหัวหิน เจอที่รกร้างว่างเปล่าดินเสื่อมสภาพ ราคาไม่แพง เลยซื้อไว้ ตั้งใจจะใช้ความรู้ที่มีทำสวนเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน กลางดงปลูกสับปะรดที่ใช้แต่เคมี”

smartcapture

อมรรัตน์ จันต๊ะ เจ้าของไร่พลิศา ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เล่าถึงที่มาของการทำไร่ออแกนิกแบบออสเตรเลีย…เริ่มในพื้นที่ 100 ไร่ ที่ปลูกอะไรไม่ขึ้น มีเพียงยูคาฯ ขึ้นประปราย จากนั้นเริ่มวางแผน วางผัง ขุดบ่อและคลองแขนงเชื่อมทุกพื้นที่ จากนั้นปรับสภาพดิน

ปรับดิน…ใช้กากอ้อย ขี้ไก่ ขี้วัว (ใช้กากอ้อยเยอะที่สุด) ไถคลุกเคล้าดินเดือนละครั้ง นาน 2 ปี ดินเริ่มกลับมาดีขึ้น ถึงจะปลูกพืชได้ รวมทั้งหมดใช้กากอ้อยทั้งสิ้น 2,800 ตัน ขี้ไก่ 30 ตัน ขี้วัว 500 ตัน จากนั้นปลูกปอเทืองแล้วไถกลบ ส่วนหญ้าวัชพืชใช้คนงานตัด นำมาทำปุ๋ยหมัก ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า…ปลูกพืชแบบไร่นาสวนผสม

ปรับน้ำ…ขุดบ่อลึก 5 ม. 3 บ่อ พื้นที่รวม 6 ไร่กว่า หว่านขี้วัว 25 กก. ต่อ 1 ตร.ม. ลงบนพื้นบ่อ ทิ้งไว้ 3 วัน แล้วถึงปล่อยน้ำเข้าบ่อขี้วัวจะช่วยเคลือบผิวดินให้เก็บน้ำได้ดีขึ้น น้ำรั่วไหลได้น้อยลง เกิดจุลินทรีย์และสัตว์หน้าดิน นำผักบุ้งมาปลูกคลุมน้ำ ช่วยบำบัดน้ำไปในตัว อาทิตย์กว่าๆ น้ำจะเริ่มใส

ปลูกพืช…มาตรฐานออแกนิกออสเตรเลีย ต้องปลูกแต่พืชพันธุ์พื้นบ้าน ไม่ปลูกพืชที่ผ่านการบรีดดิ้งสายพันธุ์ หรือจีเอ็มโอ

ที่สำคัญ อาจขัดต่อแนวคิดคนไทยที่ปลูกฝังกันมานาน…ออแกนิกออส- เตรเลีย ต้องไม่พลิกดิน ไม่ไถพรวนดิน

เพราะรากพืชทำให้เกิดโพรงให้อากาศ น้ำ ธาตุอาหาร ผ่านลงไปได้อยู่แล้ว… หากพลิกไถดินจุลินทรีย์ธาตุอาหารจะพลิกกลับขึ้นมาให้แดดเผาจนเสื่อมสลาย และยังทำอันตรายไส้เดือนหรือสัตว์ในดินชนิดอื่น

ฉะนั้น จะปลูกพืชโดยขุดหลุมเล็กๆเฉพาะตรงที่ปลูกเท่านั้น แล้วโรยด้วยขี้เลื่อยเล็กน้อย เพื่อดูดซับสารเคมีที่อาจตกค้างในดิน เมื่อเก็บเกี่ยวจะใช้การถอนหรือตัด เป็นต้น…ที่สำคัญจะไม่ปลูกพืชซ้ำที่เดิม แต่จะปลูกห่างจากต้นเดิมไม่เกิน 20 ซม. เพราะรากและต้นตอเดิม มีธาตุอาหารให้ต้นที่ปลูกรุ่นถัดไปดูดมาใช้ประโยชน์ได้

เลี้ยงสัตว์…จะปล่อยอิสระเพื่อให้สัตว์ไม่เครียด เมื่อเลี้ยงครบครอปจะย้ายที่เลี้ยง แล้วปลูกพืชอื่นขึ้นมาแทน

smartcapture

5 ปีผ่านไปตกมาถึงวันนี้พื้นที่แห้งแล้ง ดินเสื่อมทรุด… กลับกลายเป็นทุ่งรวงทอง ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ต้นข้าวชูช่อเขียวชอุ่มในคลองขุดเต็มไปด้วยปลาหลากชนิด มีผักสวนครัวปลอดสารพิษนานาพันธุ์ ให้ใครผ่านไปผ่านมา ได้แวะมาดูการทำสวนออแกนิกแบบออสเตรเลีย สอบถามกันได้ที่ 09-5494-6556.

smartcapture
smartcapture
smartcapture

ที่มา : https://huahin.town/recommend/huahin-farm-tour/

ผู้นำเสนอ

kimmy

Share

Written by:

371 Posts

View All Posts
Follow Me :