น้ำตกเอราวัณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกเอราวัณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

🌳 น้ำตกเอราวัณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 💦 เป็นน้ำตกที่มีระยะทางยาวประมาณ 1,500 เมตร ติดต่อกัน ซึ่งแบ่งออกเป็นชั้นๆ ได้ 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามร่มรื่นไปด้วยไม้นานาพันธุ์ ทั้งเถาวัลย์พันเกี่ยวทอดตัวไปบนต้นไม้ใหญ่ สายธารน้ำที่ไหลตกลดหลั่นลงมาบนโขดหินสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง สภาพความเป็นธรรมชาติของที่นี่มีความสมบูรณ์มาก ชั้นที่ 7 เป็นชั้นบนสุดของน้ำตก เมื่อมีน้ำตกไหลบ่าจะมีรูปคล้าย หัวช้างเอราวัณ จนคนทั่วไปรู้จักและขนานนามว่า น้ำตกเอราวัณ

Share